RegioMonitor

Verminder het risico op ondermijnende criminaliteit in uw regio.

RegioMonitor helpt om kwetsbaarheden voor criminele inmenging in een vroeg stadium te signaleren door significante verbanden te ontdekken.

Wilt u ondermijnende criminaliteit bestrijden en proactief voorkomen?

In tegengaan van ondermijnende criminaliteit, worden verheidsinstanties, gemeenten en (lucht)havens gehinderd door een gebrek aan middelen.

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit worden overheidsinstanties, gemeenten en (lucht)havens geconfronteerd met uitdagingen als financiële beperkingen, technologische hiaten, en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Handmatige analyse van grote hoeveelheden data blijkt economisch onhaalbaar, en dat beperkt het vermogen om criminaliteit adequaat te bestrijden, snel te reageren op inkomende signalen van ondermijning, en bedrijven te waarschuwen voor potentiële kwetsbaarheden

Finance
Technology
People
RegioMonitor stelt overheidsinstanties, gemeenten en (lucht)havens in staat om kwetsbaarheden op te sporen en snel te reageren op signalen van ondermijnende activiteiten.

RegioMonitor verbetert de analyse van bedrijven en hun omgeving door kwetsbaarheden voor criminele inmenging te beoordelen en te monitoren en daarbij betekenisvolle verbanden te leggen. Door de integratie van bedrijfs-eigen en open-source gegevens, inclusief geautoriseerde toegang tot bronnen zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de Milieudienst, identificeert en visualiseert RegioMonitor onregelmatigheden die verband houden met de kwetsbaarheid van bedrijven tegen criminele inmenging. De automatisering van onderzoek in grote hoeveelheden data(bronnen) levert een waardevol perspectief dat helpt bij het prioriteren en onderzoeken van bedrijven die het meest kwetsbaar zijn voor ondermijnende inmenging.

Pandora-Intelligence_About-Us
Pandora-Intelligence_Municipalities
Leer meer over RegioMonitor
Hoe automatische analyse uw regio weerbaar maakt
Download hier

Voordelen

Overzicht

Krijg een volledig en helder overzicht van bedrijven en hun risicoprofielen binnen een gebied of regio.

Voorkoming

Neem op tijd contact op met bedrijven om hen te helpen weerbaar te worden tegen ondermijnende activiteiten.

Risico Prioritering

Prioriteer nader onderzoek op basis van een transparante en onbevooroordeelde risico analyse.

Samenwerking

Verbeter de samenwerking met ketenpartners door (de mogelijkheid om) informatie op een veilige manier te delen.

Kostenbesparing

Verhoog de slagkracht van uw team met het automatiseren van complexe analyses in grote hoeveelheden data.