Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Cargo control

De veiligheid en snelheid waarmee grote volumes vracht kunnen worden vervoerd, is gebaat bij een efficiënte en grondige screening van afzenders, ontvangers en vrachtbrieven

De combinatie van veiligheids-, gezondheids- en milieuregels in combinatie met de groei van het vrachtvolumes, bieden een grote uitdaging voor logistieke bedrijven en vrachtvervoerders.

Cargo Control van Pandora Intelligence biedt vrachtvervoerders, expediteurs en douane een uitgebreid overzicht van vrachten, inclusief de achtergrond en context van afzender, ontvanger en gerelateerde vrachtbrief.

Cargo control biedt het analytische vermogen om automatisch informatie uit vrachtbrieven (of preload documenten) te halen en deze te koppelen aan de achtergrond van afzender en ontvanger. Dit verlaagt de kans op ongewenste vertraging en op sancties. Het vermogen om tijdig te anticiperen op risico's stelt organisatie bovendien in staat om meer vracht in minder tijd af te handelen.

Het Pandora Intelligence platform maakt gebruik van gegevens uit een grote hoeveelheid aan bronnen die worden gecombineerd en omgezet tot operationele scenario's. Om het gebruik van het platform en het delen van informatie te optimaliseren, wordt het optimaal geïntegreerd met bestaande applicaties en processen.

CARGO CONTROL HELPT U
  • De afhankelijkheid van beschikbare kennis en expertise te verminderen en een consistente en hoogwaardige screening te garanderen
  • Een risicostatus op te bouwen op basis van achtergrondinformatie over afzender, ontvanger en verzonden goederen
  • Een trackrecord bij te houden van informatie die is verzameld en gebruikt voor besluitvorming, en rapporten te genereren om naleving van wet- en regelgeving aan te tonen
  • Het inname- en monitoringproces te versnellen, uw veiligheid te vergroten, en het risico op en mogelijke sancties te verlagen
  • Samenwerking te faciliteren en de kennis van uw organisatie vast te leggen voor operationeel gebruik
VOORBEELDCASUS

Een vrachtvervoerder ontvangt een nieuwe aanvraag voor verzending van een niet-geregistreerde afzender. Daarbij start de vervoerder met het uitvoeren van de inname-procedure om de haalbaarheid en rechtmatigheid van het verzoek te beoordelen. De analisten moeten valideren dat de afzender noch de ontvanger onderworpen zijn aan internationale sancties of dat het land onder specifieke embargo's valt. Ook de goederen en hun omschrijving moeten worden geanalyseerd. Helaas bevat de vrachtbrief weinig informatie en moeten analisten meer te weten komen over de inhoud van de verzending voordat ze een mogelijk verband met strategische militaire goederen, smokkelwaar of zelfs gevaarlijke goederen kunnen beoordelen.

In de oefening die hierboven is beschreven, was één analist een hele dag bezig met het handmatig verzamelen van achtergrondinformatie uit verschillende bronnen. Hetzelfde resultaat werd door dezelfde analist, gebruikmakend van Cargo Control, in minder dan 2 minuten bereikt.

Een vrachtbrief wordt automatisch ingeladen in Cargo Control waarna de relevante informatie hier uit wordt gehaald. Aan de hand van een grote hoeveelheid open- en gesloten bronnen worden de afzender en de ontvanger gecontroleerd maar ook de inhoud van de zending. De tekst en afbeeldingen van relevante webpagina’s en open bronnen wordt automatisch geanalyseerd en gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstructuur en gegevens over de lading. Op die manier schetst Cargo Control een compleet beeld van de vervoersopdracht en biedt het de analist een helder risiconiveau.

Tijdig en efficiënt vracht clearing terwijl u uw teams ontlast