Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

EEN PLATFORM AANPASBAAR AAN UW WENSEN

EEN PLATFORM AANPASBAAR AAN UW WENSEN

Veel organisaties kennen repetitieve en ingewikkelde werkprocessen die schaalbaarheid in de weg staan en zorgen voor toenemende kosten en afnemende productiviteit.

Het Pandora Intelligence-platform is gebouwd om complexe analysetaken te automatiseren, de behoefte aan handmatig werk te verminderen, en uw organisatie in staat te stellen om efficiënt beslissingen te nemen. De cognitieve functies van het platform zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI), waardoor natuurlijke taal kan worden begrepen, informatie met elkaar in verband kan worden gebracht, en complexe redeneringen kunnen worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat het Pandora Intelligence platform aan uw specifieke behoeften voldoet, is het niet alleen te integreren me bestaande systemen, het is eenvoudig te configureren naar uw eigen wensen.

Maatwerk

Om het platform optimaal af te stemmen op uw bedrijfsproces en workflow, houden onze consultants interviews met belanghebbenden en gebruikers, en verzamelen ze alle relevante wensen en vereisten.

Hieruit volgt een beoordeling van beschikbare -en eventueel aanvullende- databronnen, het opzetten van de datastructuur, en het creëren van redeneringsregels.

Promptly operational

Om ervoor te zorgen dat de oplossing operationeel inzetbaar is, schakelen onze consultants onze technische specialisten in die de implementatie van het platform realiseren.

Zodra het maatwerk is voltooid, verbinden de consultants de gegevensbronnen en gaan ze samen met de belanghebbenden over tot acceptatietests. Vervolgens wordt toegang tot het platform verleend en volgt een training aan toekomstige gebruikers. Vanaf dat moment is het Pandora Intelligence platform operationeel inzetbaar en specifiek afgestemd op de wensen van uw organisatie.

De Intelligence formule

Informatie is beschikbaar in overvloed. Toch hebben veel organisaties moeite om deze informatie om te zetten naar bruikbare intelligence.

De combinatie van “kennis uit het verleden” met “informatie van het heden” resulteert in “intelligentie voor de toekomst”. Door realtime of actuele informatie samen te brengen met historische kennis, is het mogelijk om patronen te identificeren waarmee scenario’s kunnen worden berekend die kunnen worden gebruikt om te anticiperen op situaties n de toekomst.

Om kennis uit het verleden te combineren met informatie van het heden en daar scenario’s uit te berekenen, maakt Pandora Intelligence gebruik van 12 Elementaire Scenario Componenten (ESC12)

Deze componenten zijn uiterst waardevol en effectief gebleken in het berekenen van scenario’s op het gebied van terrorisme en criminaliteit. Daarom heeft Pandora Intelligence het platform nu uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor andere markten.

Het platform

Pandora Intelligence heeft het platform zó ontwikkeld dat het analytisch vermogen ontsloten wordt voor verschillende branche-specifieke oplossingen.

Bedrijfsgegevens, externe bronnen en creatieve scenario's

Voor elke individuele klant wordt een specifieke ontologie ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt het platform gekoppeld aan relevante gegevensbronnen zoals uw eigen data , maar ook aan gespecialiseerde commerciële gegevensbronnen, data van bedrijven, en open bronnen.

Kunstmatige intelligentie

Het Pandora Intelligence platform past onder meer kunstmatige intelligentie toe om analyses aan te sturen. Hiermee kunnen anomalieën, afwijkingen, trends en risico’s worden gedetecteerd die anders ongezien zouden blijven. Dit vormt de basis voor efficiënte en tijdige beslisluitvorming.

De 12 Elementary Scenario Components (ESC12)

Onze menselijke cultuur is gebaseerd op verhalen, zogenaamde narratieven. Lange tijd werd gesteld dat een verhaal bestond uit 5 gouden "W’s": Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom. Deze structuur is echter onvoldoende gebleken voor het vastleggen van complexe narratieven

Daarom maakt Pandora Intelligence gebruik van 12 Elementaire Scenario Componenten, afkomstig uit de filmindustrie. Deze componenten kunnen worden gebruikt om ėlk verhaal te vertellen en te structureren. De ESC12 zijn: Arena (locatie), Tijd(sbestek), Context, Protagonist, Antagonist, Motivatie, Primaire doel, Middel, Modus Operandi, Weerstand, Red Herring (valse aanwijzing) en Symboliek.

Visualisatie in tijd, ruimte, en relaties

Onder elk van de 12 componenten bevinden zich lagen met talloze subcomponenten. Om de complexe relatie tussen deze subcomponenten inzichtelijk te krijgen, biedt het platform verschillende visualisaties. Om de opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd te kunnen beoordelen, is een visualisatie in de vorm van een tijdlijn beschikbaar. Voor data die een fysieke locatie hebben, is een geografische visualisatie beschikbaar, die posities op verschillende kaartlagen toont. Om de onderlinge relatie tussen verschillende datapunten weer te geven is een netwerk-visualisatie beschikbaar.

Bovenstaande visualisaties zijn ook weer te geven in dashboards en rapportages die kunnen worden gebruikt om beslissingen te ondersteunen.