Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Logistiek

Risicobeheer en naleving van wet- en regelgeving vereist operationeel toepasbare intelligence

Om risico’s voor uw bedrijf te mitigeren en wet- en regelgeving na te leven, is het van belang de integriteit van uw logistiek proces te waarborgen

Om een veilige keten tussen afzender en ontvanger te garanderen is het niet alleen van belang hun intentie te kennen maar ook inzicht te hebben in hun relatie tot andere bedrijven, hun specifieke activiteiten, en in de aard van de goederen die worden verstuurd. Hiertoe moeten grote hoeveelheden informatie bij elkaar worden gebracht en geanalyseerd. Dit proces van due diligence kan in hoge mate worden geautomatiseerd zodat uw analisten zich kunnen richten op de gevallen die nadere aandacht vereisen.

Pandor a Intelligence voegt gegevens uit een breed scala aan bronnen bij elkaar en genereert daar risicoprofielen uit. Dit stelt uw organisatie in staat om vracht-risico's effectief te beoordelen en proactief risicovolle, vergunning-plichtige of illegale zendingen te detecteren. Dit verhoogt de effectiviteit van uw bedrijf en vermindert de gevoeligheid voor sancties.

VERTROUWD

Douane, vrachtvervoerders en expediteurs maken gebruik van het Pandora Intelligence platform om het vervoer van niet-geautoriseerde of gevaarlijke vracht te voorkomen.

 

HOE PANDORA INTELLIGENCE U KAN HELPEN

Waargebeurd incident van een vrachtvervoerder

Na aanmelding van een internationale zending, voerde de expediteur de verplichte due dilligence uit. Op basis van consignor en consignee leverde dit een laag risicoprofiel op. Nadat de lading uit het land van herkomst was uitgevoerd, bleek deze geen douane-inklaring in het land van doorvoer te krijgen. De lading bestond uit onderdelen waarvan de aard onduidelijk was. Het kostte analisten een aantal dagen om de relevante ladinginformatie te achterhalen. Daaruit bleek dat de zending verband kon houden met strategisch militaire doelen en dat het land van bestemming een embargo had op de invoer van dergelijke goederen.

Hoe Cargo Control zou hebben geholpen

Om een snel en risicoloos vrachtbeheer te garanderen, combineert het Pandora Intelligence platform informatie uit een breed scala aan bronnen. Op basis hiervan wordt onder meer beoordeeld of de afzender en de ontvanger, hun bedrijfsactiviteiten en hun respectievelijke relaties onderworpen zijn aan aanvullende vergunningen, sancties of geldende embargo regels. Ook de inhoud van de vrachtbrief wordt automatisch geanalyseerd om te beoordelen of de lading een relatie kan hebben met smokkelwaar, strategisch militaire, illegale of gevaarlijke goederen. Op basis van de analyse, die wordt opgenomen in een ‘audit trail’, kan de analist efficiënt beslissingen nemen en deze ook juridisch onderbouwen.

PROBEER HET UIT