Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Politie, hulpdiensten en defensie

Het behoud van veiligheid vereist realtime en diepgaande intelligence

Om crisissituaties, rampen of verstoring van de openbare orde tegen te gaan, zijn complexe redeneringen nodig die gebaseerd zijn op inzicht in context en achtergrond. Hiervoor moeten grote hoeveelheden data worden gecombineerd en geanalyseerd van. Om strategische besluitvorming te ondersteunen, moet dergelijke data bovendien worden samengebracht met kennis uit eerdere, vergelijkbare situaties. De aard en omvang van deze gecombineerde data is te complex om handmatig te kunnen verwerken.

Pandora Intelligence biedt het analytisch vermogen om complexe beslissingen te ondersteunen in situaties waarin elke seconde telt. Hiertoe, combineert het platform gegevens uit een grote hoeveelheid bronnen met realtime informatie. De intelligence die daaruit naar voren komt, stelt uw organisatie in staat om in complexe situaties efficiënt en daadkrachtige te handelen. Het stelt u bovendien in staat om de opgedane kennis te borgen voor toekomstig gebruik.

VERTROUWD

Ministeries van defensie, politieorganisaties, alarmcentrales, centra voor noodoperaties en wetshandhavingsinstanties vertrouwen op Pandora Intelligence bij het waarborgen van de nationale veiligheid.

HOE PANDORA INTELLIGENCE U KAN HELPEN

Noodoproep in de meldkamer (ware gebeurtenis)

Bij de meldkamer kwam een oproep binnen van een man in nood. Hij gaf aan dat een indringer hem met een vuurwapen bedreigde en zijn vrouw ontvoerde. Het hele gesprek duurde 17 minuten en de centralist vatte dat samen in 4 regels tekst. Op basis hiervan kostte het de politie 105 minuten om deze informatie te verwerken tot bruikbare intelligence, (waaronder het achterhalen van locaties, kentekens en de identiteit van de verdachte). Dit tijdsbestek bleek veel te lang voor de ontvoerde vrouw.

Hoe Crisis Control zou hebben geholpen

Elke inkomende oproep naar de alarmcentrale wordt automatisch getranscribeerd van spraak naar tekst. Belangrijke informatie uit de tekst wordt direct gekoppeld aan verschillende databronnen. In minder dan twee minuten wordt een scenario van de lopende zaak opgebouwd, en ontstaat een compleet overzicht van de situatie. Het scenario bevat interventie strategieën best practices en lessons learned. Met het scenario kunnen hulpverleners en aanhoudingseenheden direct worden aangestuurd en kunnen interventies naadloos op elkaar worden afgestemd In een situatie als dit, waarin elke seconde telt, zou het platform een levensreddend verschil hebben gemaakt.

PROBEER HET UIT