Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

Overheid

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit vereist een uitgebreid inzicht in organisaties en hun activiteiten

Om arbeidsuitbuiting, fraude, georganiseerde misdaad, drugscriminaliteit of andere vormen van ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen, is het identificeren van voortekenen van ondermijning van cruciaal belang. Om dergelijke voortekenen te kunnen onderkennen, moeten grote hoeveelheden informatie worden gecombineerd en hier patronen uit worden herkend. Vals positieven of negatieven moeten worden voorkomen, en om potentiële risico's te ontdekken, moet informatie worden gecorreleerd met kennis uit vergelijkbare situaties. De aard en omvang van deze gecombineerde data is te complex om handmatig te kunnen verwerken.

Pandora Intelligence biedt het analytisch vermogen om uitgebreide inzichten te verkrijgen van organisaties en hun relatie met specifieke activiteiten, belanghebbenden of goederen. Om dit te doen, combineert het platform gegevens uit een breed scala aan bronnen en voegt het deze samen om relevante intelligence te creëren. Dit stelt uw organisatie in staat om proactief ondermijnende activiteiten en subversieve misdaad op te sporen.

VERTROUWD

Gemeenten, veiligheidsregio's en de nationale politie vertrouwen op het platform van Pandora Intelligence om georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan op onze samenleving te voorkomen.

HOE PANDORA INTELLIGENCE U KAN HELPEN

Voorbeeld van gebruik door een Gemeente (ware gebeurtenis)

Bij een periodieke controle van de bedrijven die in een bepaalde gemeente zijn geregistreerd, onderzochten analisten de oprichting en liquidatie van een medisch dienstverlenend bedrijf. Zij merkten op dat dit bedrijf slechts enkele maanden bestond voordat het officieel stopte met bedrijfsactiviteiten. Na dagen van informatieverzameling en onderzoek, leek het erop dat het bedrijf was geregistreerd op een woonadres waar eerder vergelijkbare bedrijven waren geregistreerd. Elk van deze bedrijven had een levensduur van enkele maanden. Omdat dit wijst op verdachte activiteiten werd, na maanden van handmatige analyses, een onderzoek gestart naar dit bedrijf.

Hoe Regio Monitor zou hebben geholpen

Op regelmatige basis worden registraties van bedrijven en wijzigingen in de bedrijfsstructuur automatisch geanalyseerd. Hiervoor wordt informatie gecombineerd uit een grote hoeveelheid bronnen waarna het automatisch wordt geanalyseerd op abnormale veranderingen, terugkerende registraties, belangrijke verschillen met marktgemiddelden en domein-specifieke opmerkelijkheden. In een overzicht met risiconiveaus, worden de relevante bedrijven gepresenteerd zodat analisten prioriteit kunnen geven aan nader onderzoek.

PROBEER HET UIT